×
wettelijke Info

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van 'cookies '. Deze informatie, die over u, uw voorkeuren of uw internetapparaat (computer, tablet of mobiel) zou kunnen gaan, wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. U kunt meer informatie vinden over hoe wij cookies op deze site gebruiken en het instellen van niet-essentiële cookies voorkomen door op de verschillende categoriekoppen hieronder te klikken. Als u dit echter doet, kan dit van invloed zijn op uw ervaring met de site en de services die we kunnen bieden

Rijsdijk Tweewielers, gevestigd aan Turfberg 14, 4703 HA Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring omvat tevens de gegevens op de websites sensa-fietsen.nl, ortlieb-fietstas.nl en lake-schoenen.nl

Contactgegevens

Rijsdijk Tweewielers v.o.f.
Turfberg 14
4703 HA Roosendaal
www.rijsdijktweewielers.nl
0165 399 192

Ton Rijsdijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijsdijk Tweewielers. Hij is te bereiken via webmaster@rijsdijktweewielers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijsdijk Tweewielers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- E-mailadres
- Voor- en achternaam

In geval van een aankoop:

- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Aankoopgegevens

Facultatief (naar believen):

- Geslacht
- Geboortedatum
- Vragen die u ons gesteld heeft

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@rijsdijktweewielers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rijsdijk Tweewielers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijsdijk Tweewielers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijsdijk Tweewielers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rijsdijk Tweewielers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijsdijk Tweewielers verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rijsdijk Tweewielers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

We hebben een aparte pagina gemaakt met alle rechten die u als consument hebt en alle handelingen die de AVG betreffen.
Nadat u bent ingelogd, klikt u in de voettekst op 'MIJN ACCOUNT'. Hier vindt u al uw gegevens. Klik op 'INFO: AVG' voor verdere informatie en instructies.

Indien u vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking of over het wijzigen of verwijderen daarvan, kunt u contact opnemen met webmaster@rijsdijktweewielers.nl.

Om er zeker van te zijn dat een bepaald verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rijsdijk Tweewielers zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, in ieder geval binnen 4 weken.

Rijsdijk Tweewielers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rijsdijk Tweewielers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmaster@rijsdijktweewielers.nl